สวนรุกขชาติดงเย็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนรุกขชาติดงเย็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :837