ศาลกรมหลวงชุมพร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลกรมหลวงชุมพร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.กลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ประกอบกิจ พิธีกรรม ความเชื่อ ความเคารพนับถือในเสด็จเตี่ย หรือ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นความเคารพนับถือ ศรัทธาสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะว่าท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้ต่อปวงชนชาวไทยอย่างเหลือคณานับ ภายในศาลมีอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรประทับยืน ด้านนอกศาลทางทิศใต้มีสถานที่สำหรับยิงปืนและจุดประทัด ทุกๆวันจะมีผู้คนนิยมแวะมาเคารพ สักการะ ขอพรอยู่มิขาดสาย ศาลกรมหลวงชุมพรมีอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทยมากกว่า 200 แห่ง และกำลังจะสร้างขึ้นอีก ทุกๆปีจะมีงานสมโภชศาลและมีกิจกรรมการแสดงมหรศพ และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนไปศักการะ เคารพ ขอพร ตลอดงาน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ถนนสายเอเชีย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1ขาเข้าก่อนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :439