ห้วยถ้ำแข้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้วยถ้ำแข้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านม่วงเดียด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอตระการประมาณ 2กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :383