วิหารเซียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิหารเซียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ใกล้วัดญาณสังวราราม ริมอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอ ห่างจากวัดญาณฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิหารเซียน หรือ อเนกกุศลศาลา เป็นแหล่งรวมของงานศิลปะของไทย ป็นวิหารขนาดใหญ่ เป็นศิลปะแบบจีน มี 3 ชั้น แหล่ง รวบรวมศิลปกรรม ไทย-จีน ข้างนอกจัดแสดง แปดเซียนข้ามทะเล ภายในชั้นล่างมีรูปปั้นศิลปะจีนต่างๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม ไซอิ๋ว เปาบุ้นจิ้น พระพุทธรูป สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้รูปปั้นจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ฯลฯ ในชั้นสองจะมีรูปปั้น มวยจีนของวัดเส้าหลิน มีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ โบราณวัตถุห้องศิลปกรรมไทย วิหารเซียน ก่อตั้งโดยนาย สง่า กุลกอบเกียรติ พร้อมด้วยคณะและญาติมิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมน์พรรษาครบ 5 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2530 โดย นายสง่า ได้รับพระราชทานที่ดินในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และทรงพระราชทานฤกษ์ในการก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2531 และพระราชทานนามอาคารนี้ว่า " อเนกกุศลศาลา "การก่อสร้างใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปีกว่า และวันที่ 24 ธันวาคม 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทำพิธีเปิดอเนกกุศลศาลา โดยในวันเดียวกันนี้นาย สง่า กอบเกียรติกุล ก็ได้น้อมถวาย อาคารอเนกกุศลศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งโบราณวัตถุที่จัดแสดงทั้งหมด ในวิหารนี้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบหมาย ให้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับไปดูแลต่อโดยให้ มูลนิธิอเนกกุศศาลาใน พระสังฆราชูปถัมภ์เป็น ผู้รับผิดชอบการดูแลบริหารงานของ อเนกกุศลศาลาต่อไปซึ่งในปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก รายละเอียดเพิ่มเติม วิหารเซียนเปิดเวลา 08.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 50 บาท หมายโทรศัพท์ 038 343 555-6
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางเดียวกับที่ไปวัดญาณสังวราราม มีทางแยกขวาริมอ่างเก็บน้ำบ้านอำเภอ ช่วงก่อนถึงวัดญาณฯ ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาไปตามป้ายบอกทางจะเห็นอาคารทรงจีนโดดเด่นอยู่ริมฝั่ง

จำนวนผู้เข้าชม :580