หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านโฮ่ง > อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สามารถบรรจุน้ำได้ 2,775,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถจ่ายน้ำให้ทางเกษตรกรในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับนักตกปลาทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านแม่หาดเป็นอย่างมาก สามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการตกเบ็ดได้ปีละหลายแสนบาท สร้างรายได้ให้กับประชาชนบ้านแม่หาด
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม :433