ปราสาทบ้านปราสาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทบ้านปราสาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบราณสถาน
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองอำเภอห้วยทับทัน 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :411