วังปลาปุง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังปลาปุง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ห้วยยะแม๊ะ หมู่ 4 ต.แม่กลอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ''-''
การเดินทาง :  ''-''

จำนวนผู้เข้าชม :267