แหล่งสินค้าเครื่องจักสาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งสินค้าเครื่องจักสาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านหนองกุง ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042704653
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สินค้ารายทางชุมชนบ้านหนองกุง
การเดินทาง :  ถ.นิตโย ต.ทรายมูล อุดรธานี - สกลนคร

จำนวนผู้เข้าชม :342