เขาหนองยวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาหนองยวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถ.บ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.55
longitude :  99.60
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ในบริเวณวัดมัชฌิมภูมิ เขตเทศบาลนครตรัง ให้เป็นสถานที่สวยงามกลางใจเมืองตรัง อีกแห่งหนึ่งเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยวเที่ยว ทั้งนี้การพัฒนาเขาหนองยวนให้เป็นสวนสาธารณะกลางใจเมืองตรัง เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง สอดคล้องกับโครงการ ซิตี้ ทัวร์ ที่ได้นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญในตัวเมืองตรัง ทั้งนี้บริเวณเขาหนองยวน ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง
การเดินทาง :  ถ.บ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

จำนวนผู้เข้าชม :394