สถานีรถไฟ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีรถไฟ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.71
longitude :  99.04
รายละเอียด :  สถานีรถไฟรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่า ที่เหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทย
การเดินทาง :  เส้นทางรถไฟ

จำนวนผู้เข้าชม :872