สวนสุขภาพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสุขภาพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.70
longitude :  99.04
รายละเอียด :  สถานที่พักผ่อน และเครื่องเล่นออกกำลังกาย
การเดินทาง :  เดินทางจากตำวอำเภอสารภี ไปทางทิศใต้ ตามถนนต้นยาง ประมาณ 900 เมตร สวนสุขภาพจะอยู่ติดถนนทางด้านขวามือ ตรงข้ามกับ องค์การโทรศัพท์ (TOT)

จำนวนผู้เข้าชม :962