ถ้ำนางแปลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำนางแปลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.15
longitude :  100.39
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ประมาณ 18 กิโลเมตร ทางเดินเข้าไปในถ้ำจะมืดมาก เวลาโดนไฟจะมีแสงระยิบระยับสวยงาม และบริเวณในถ้ำ มีน้ำไหลผ่าน เชื่อกันว่าเป็นที่ซ่อนสมบัติของพระเจ้าเมืองม่าน
การเดินทาง :  รถยนต์หรือรถจักรยานต์ถึงบ้านน้ำปุก แล้วเดินทางเท้า ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงถ้ำนางแปลง

จำนวนผู้เข้าชม :470