วัดอุภัยติการาม (วัดซำปอกง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอุภัยติการาม (วัดซำปอกง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :573