วัดกาขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกาขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลแม่สลองใน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053730205
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติวัดเวียงคำ (กาขาว) วัดเวียงกาขาวถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาวเมื่อ พ.ศ.2547 เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ และชาวเขาหลายชนเผ่า ตลอดจนข้าราชการทหารตามแนวชายแดน เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเผยแพ่ พระพุทธศาสนาให้ชาวเขาเผ่าต่างๆได้รู้และเข้าใจในพระพุทธศาสนา ประวัติพระทรงชัยพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว พระทรงรัตนพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว ประดิษฐาน ณ วัดเวียงคำ (วัดกาขาว) เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ มีขนาดหน้าตัก 8 เมตรสูง 10 เมตรฐานบัวรองรับองค์พระสูง 2 เมตร และตราสัญญาลักษณ์ฉลองครองสิริราชสมบัติ 60 ปี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547 และสร้างองค์พระเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อถวายแผ่นดินในปีมหามงคล 2549 ครองศิริราชครบ 60 ปี และเพื่อลดพร้อมทั้งกำจัดภัยพิบัติของโลกและบ้านเมือง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2550 ให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไป
การเดินทาง :  สถานที่ตั้ง บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทางจากป่าซางไปวัดกาขาว ประมาณ 36 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :402