สวนชาพญาไพร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนชาพญาไพร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053730205
latitude :