เทือกเขาสอยดาวใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เทือกเขาสอยดาวใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.91
longitude :  102.25
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  ห่างจากจันทบุรี40กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :399