บ่อน้ำพุร้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำพุร้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  จากจันทบุรี48กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :387