น้ำตกบางหวาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกบางหวาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.กมลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.93
longitude :  98.30
รายละเอียด :  น้ำตกบางหวาน เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากเทือกเขากมลาผ่านเขตบ้าน บางหวาน และไหลลงสู่ทะเลทางทิศตะวันตกที่อ่าวกมลา
การเดินทาง :  การเดินทางจากสนามบินประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 30 นาที หรือสอบถามเส้นทาง อบต.กมลา โทร 076-385640-1 โทรสาร 076-279769 E-mail info@kamala.go.th

จำนวนผู้เข้าชม :178