หาดหิน - หาดทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดหิน - หาดทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนมหาวัน ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดหินทรายแม่น้ำโขง บ้านดอนมหาวัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปีมีหาดหินทราย ที่ขึ้นชื่อของอำเภอเชียงของ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนริมแม่น้ำโขง และสถานที่ชมวิวฝั่งลาว
การเดินทาง :  หาดหินทรายแม่น้ำโขง บ้านดอนมหาวัน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปีมีหาดหินทราย ที่ขึ้นชื่อของอำเภอเชียงของ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนริมแม่น้ำโขง และสถานที่ชมวิวฝั่งลาว การเดินทางจากเทศบาลตำบลเวียง ถึงหาดทราบริมโขงบ้านดอนมหาวัน หมู่ที่ 9 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :750