บ้านยองหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านยองหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเม็ง ม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านยองหิน บ้านห้วยเม็ง อ.เชียงของ ซึ่งห่างจากตัวเชียงของ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรเป็น บ้านที่สร้างด้วยการตั้งเสาบ้านบนก้อนหิน เสาแต่ละต้นของบ้านจะตั้งอยู่บนก้อนหิน เป็นหมู่บ้านไทลื้อ การสร้างบ้านในลักษณะนี้เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันบ้านยองหินนั้นจะไม่ ฝั่งเสาลงดิน แต่จะตั้งเสาบนหิน เมื่อเกิดลมแรงหรือแผ่นดินไหวจะ ทนทานได้เพราะมีความยืดหยุ่นกว่า ส่วนบ้านที่ฝั่งเสาลงดินจะล้มก่อน ส่วนบ้านที่ตั้งบนหินจะไม่สะเทือนถึงบนบ้าน ชาวไทลื้อสร้างบ้านลักษณะนี้กันมานานจนถึงปัจจุบันยังมีให้ชมกัน ในบ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ลักษณะบ้านยองหินนอกจากจะตั้งบนก้อนหินแล้วลักษณะพิเศษอีกอย่างคือการไม่ใช้ตะปูแต่จะเป็นการเข้าไม้แบบตอกเข้าลิ่ม สลักไม้สอดเข้าลิ่ม
การเดินทาง :  บ้านยองหิน บ้านห้วยเม็ง อ.เชียงของ ซึ่งห่างจากตัวเชียงของ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรเป็น บ้านที่สร้างด้วยการตั้งเสาบ้านบนก้อนหิน เสาแต่ละต้นของบ้านจะตั้งอยู่บนก้อนหิน เป็นหมู่บ้านไทลื้อ การสร้างบ้านในลักษณะนี้เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันบ้านยองหินนั้นจะไม่ ฝั่งเสาลงดิน แต่จะตั้งเสาบนหิน เมื่อเกิดลมแรงหรือแผ่นดินไหวจะ ทนทานได้เพราะมีความยืดหยุ่นกว่า ส่วนบ้านที่ฝั่งเสาลงดินจะล้มก่อน ส่วนบ้านที่ตั้งบนหินจะไม่สะเทือนถึงบนบ้าน ชาวไทลื้อสร้างบ้านลักษณะนี้กันมานานจนถึงปัจจุบันยังมีให้ชมกัน ในบ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ ลักษณะบ้านยองหินนอกจากจะตั้งบนก้อนหินแล้วลักษณะพิเศษอีกอย่างคือการไม่ใช้ตะปูแต่จะเป็นการเข้าไม้แบบตอกเข้าลิ่ม สลักไม้สอดเข้าลิ่ม

จำนวนผู้เข้าชม :756