ตลาดเก่า 119 ปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดเก่า 119 ปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หลังสถานีรถไฟตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
lon