ชุมชนชาวประมงบ้านบางปู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมชนชาวประมงบ้านบางปู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านบางปู เป็นหมู่บ้านชาวประมง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่บนที่ราบชายฝั่งทะเล ในเขตอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด มีภูเขาล้อมรอบทั้งสามด้าน มีคลองตามธรรมชาติ บริเวณปากคลองมีลักษณะเป็นตะกาดดินเลนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหารและแพลงตอนทะเล จึงมีปลาขนาดเล็กและปูทะเลมาอาศัยอยู่ในคลองและชายหาดเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ปูม้า ปูทะเล ปูฤาษี ปูก้ามดาบ ปูแสม ปูเปรี้ยว ปูก้ามแข็ง และปูหิน ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า ?บางปู?
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :357