ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าแม่กวนอิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ที่ ทางเข้าบ้านหนองแขมน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :370