ศูนย์ทอผ้าเขาเต่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ทอผ้าเขาเต่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บริเวณชุมชนเขาเต่าใกล้กับอ่างเก็บน้ำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :413