จุดชมวิวเขาตะเกียบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวเขาตะเกียบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ห่างจากตัวเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :357