ปางกู่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปางกู่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกสูง ต.โนนธาตุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบโบราณ วัดเก่าให้น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์ มีหินในสมัยโบราณในการปลูกสร้าง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว ระยะทางติดตัวอำเภอหนองสงอห้อง

จำนวนผู้เข้าชม :346