สวนส้มธนาธร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนส้มธนาธร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่5 บ้านลาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :792