หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > สวรรคโลก > ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
ศาลหลักเมืองสวรรคโลก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองสวรรคโลก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-641110 ต่อ 12
latitude :  17.27
longitude :  99.83
รายละเอียด :  เป็นศูนย์รวมใจของชาวตำบลในเมือง และอำเภอสวรรคโลก
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และสามารถปั่นจักรยาน เพื่อไปสักการะได้

จำนวนผู้เข้าชม :383