สวนรุกขชาติห้วยชมภู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนรุกขชาติห้วยชมภู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1บ้านท่าข้าม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งสถานที่ท่องเทียว
การเดินทาง :  ข้างทางถนนหลวง 108

จำนวนผู้เข้าชม :276