น้ำตกอ้าปาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกอ้าปาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 บ้านขุนแม่ต๊อบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป้นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ทางไปบ้านขุนแม่ต๊อบ

จำนวนผู้เข้าชม :416