พระธาตุโบอ่อง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุโบอ่อง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  โบอ่อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจดีย์พระธาตุโบอ่อง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านตำบลปิล๊อก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ วัดพระธาตุโบอ่อง ตั้งอยู่ที่ หมู่2 ตำบลปิล๊อก อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (สามารถเดินทางโดยทางเรือเพียงเท่านั้น) สร้างบนยอดเขาหินปูนที่มีบ่อน้ำล้อมรอบเจดีย์สูง 6 เมตรฐานกว้างประมาณ 3x3 เมตรบริเวณบ่อน้ำมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ บริเวณวัดในเกาะโบอ่อง ในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เป็นพระธาตุที่เป็นศิลปะแบบมอญพม่าทาสีทองไม่ทราบว่าสร้างมาแต่สมัยใด ข้างองค์พระธาตุมีหอระฆัง ซึ่งมีระฆังแขวนอยู่ ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าเป็นระฆังที่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าฯพระราชทานไว้ให้แขวนคู่กับพระธาตุโบอ่อง
การเดินทาง :  จากจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 3272 กาญจนบุรี -ทองผาภูมิ - ปิล๊อก จนถึงบ้านท่าแพ การเดินทางต่อไปสามารถไปทางเรือได้ทางเดียว ลงเรือที่บ้านท่าแพ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเรือที่บ้านโบอ่อง

จำนวนผู้เข้าชม :448