หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > เมืองเพชรบุรี > วัดพระพุทธไสยาสต์หรือวัดพระนอน
วัดพระพุทธไสยาสต์หรือวัดพระนอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระพุทธไสยาสต์หรือวัดพระนอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เชิงเขาวังทางด้านทิศใต้ ค่อนมาทางทิศตะวันออก ติดกับวัดสระบัว มีถนนคีรีรัถยาตัดผ่านหน้าวัดอยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.11
longitude :  99.94
รายละเอียด :  วัดพระพุทธไสยาสน์หรือวัดพระนอน เป็นวัดที่น่าศึกษาและควรค่าแก่การเที่ยวชมวัดหนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมนั้นองค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง และได้มีการสร้างวิหารครอบองค์พระในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การเดินทาง :  ตั้งอยู่เชิงเขาวังทางด้านทิศใต้ ค่อนมาทางทิศตะวันออก ติดกับวัดสระบัว มีถนนคีรีรัถยาตัดผ่านหน้าวัดอยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง

จำนวนผู้เข้าชม :519