วัดสระบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสระบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เชิงเขาวังทางด้านตะวันออกริมถนนคีรีรัถยาใกล้กับวัดพระนอนอยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.11
longitude :  99.94
รายละเอียด :  วัดสระบัว เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โบราณสถานบริเวณวัดยังคงสภาพเดิมแต่แรกสร้าง โดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นโบราณอันงดงาม จึงมีผู้กล่าวว่าหากต้องการชมงานปูนปั้นสมัยอยุธยาต้องมาที่วัดสระบัว
การเดินทาง :  ตั้งอยู่เชิงเขาวังทางด้านตะวันออกริมถนนคีรีรัถยาใกล้กับวัดพระนอนอยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง

จำนวนผู้เข้าชม :332