วัดพลับพลาชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพลับพลาชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม ใกล้กับวัดมหาธาตุ อยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  13.11
longitude :  99.95
รายละเอียด :  วัดพลับพลาชัย เป็นวัดเก่าที่น่าชมอีกวัดหนึ่ง อยู่ติดกับวัดมหาธาตุและแม่น้ำเพชรบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เล่ากันว่าแต่เดิมวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพทหาร และพลับพลาของพระมหากษัตริย์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี และภายหลังได้มีการจัดสร้างวัด จึงได้ตั้งชื่อว่า พลับพลาชัยอันเป็นนามมงคล
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม ใกล้กับวัดมหาธาตุ อยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง

จำนวนผู้เข้าชม :285