วัดเพชรพลี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเพชรพลี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรพลีใกล้กับวัดสนามพราหมณ์อยู่ในเขตตำบลท่าราบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.10
longitude :  99.95
รายละเอียด :  วัดเพชรพลี ตามตำนานเล่ากันว่าวัดนี้ตั้งอยู่เมืองพริบพลีเก่า เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาพร้อมกับตำนานเมืองเพชรบุรี บริเวณดังกล่าวสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของพราหมณ์ เพราะปรากฏหลักฐานของเทวสถาน วิหาร โบสถ์พราหมณ์ และเสาชิงช้า ตั้งอยู่มุมกำแพงวัด
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรพลีใกล้กับวัดสนามพราหมณ์อยู่ในเขตตำบลท่าราบ

จำนวนผู้เข้าชม :573