วัดเกาะแก้วสุทธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกาะแก้วสุทธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ถนนบริพัตรใกล้กับหัวถนนพานิชเจริญ หากมาจากสะพานนเรศซุ้มประตูทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ในเขตตำบลท่าราบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.10
longitude :  99.95
รายละเอียด :  วัดเกาะแก้วสุทธาราม ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดเกาะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ(พ.ศ.2275-2301) แต่เดิมมีแม่น้ำไหลผ่านโดยรอบ อาณาเขตของวัดจึงมีสภาพ เป็นเกาะ ภายในวัดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่น่าสนใจมากมาย
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ถนนบริพัตรใกล้กับหัวถนนพานิชเจริญ หากมาจากสะพานนเรศซุ้มประตูทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ อยู่ในเขตตำบลท่าราบ

จำนวนผู้เข้าชม :520