สวนไดโนเสาร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนไดโนเสาร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อ่างเก็บน้ำสระน้ำนิคม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.72
longitude :  103.57
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด่านแรกก่อนเข้าสู่พิพิธภัณฑ์สิรินธร นักท่องเที่ยวเดินชมสวนไดโนเสาร์ ซึ่งมีพันธุ์ต่างๆ มากมาย และสามารถถ่ายภาพเก็บไว้อย่างน่าประทับใจ
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :350