อาลึโฮมสเตย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อาลึโฮมสเตย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านอาลึ ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.98
longitude :  103.92
รายละเอียด :  สัมผัสวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้้ที่ บ้านอาลึโฮมสเตย์
การเดินทาง :  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สัญจรไปมาได้สะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :457