พระปรางค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระปรางค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปรางค์ อยู่ด้านหลังโบสถ์หลังเก่า เป็นปรางค์ขนาดสูงใหญ่มีพระระเบียงล้อมรอบ เดิมมีปรางค์บริวารล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงองค์เดียงคือปรางค์ทิศเหนือ เมื่อครั้งที่มีการบูรณะองค์ปรางค์ ได้พบพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปทองคำขนดหน้าตักกว้างประมาณ 8 นิ้ว บริเวณพระระเบียงรอบองค์ปรางค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะลพบุรี โดยมีปูนโบกทับอีกชั้นหนึ่ง จำนวน 41 องค์ ๐ พระพุทธไสยาสน์ บริเวณด้านหลังนอกพระระเบียงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแดงขนาดใหญ่ ปางไสยาสน์ตะแคงขวา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา ต่อมาช่างชาวเพชรบุรีได้บูรณะขึ้นใหม่ ด้วยวิธีโบกปูนปิดทับของเดิม แล้วตำปูนเพชรโบกทับอีกชั้นหนึ่งก่อนการบูรณะ พบพระพุทธรูปทองคำองค์เล็กกว่า 100 องค์ในองค์พระพุทธไสยาสน์
การเดินทาง :  การเดินทาง หากนำรถส่วนตัว เริ่มจากแยกเขางู ใช้ทางหลวงหมายเลข 3087 ไปทาง อ.จอมบึงประมาณเกือบ 3 กม. พบทางแยกเข้าวัดทางขวา ให้เลี้ยวเข้าไป 300 ม. ถึงวัด

จำนวนผู้เข้าชม :782