ทางรถไฟสายเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ทางรถไฟสายเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม3.บ้านศรีเตี้ย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.39
longitude :  98.73
รายละเอียด :  เป็นเส้นทางรถไฟสายเก่า เดิมใช้สำหรับการบรรทุกไม้สัก ปัจจุบันได้เลิกใช้เส้นทางดังกล่าว โดยมีการสร้างถนนสายใหม่
การเดินทาง :  เดินทางจากสามแยกท่าลี่ (เชียงใหม่ -ฮอด) มาเส้นทางท่าลี่-ม่วงโตน ข้ามสะพานบ้านร้องธาร มาถึงสามแยกหอนาฬิกาหนองล่อง เลี้ยวซ้าย เข้าสู่เขตตำบลศรีเตี้ย และเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางศรีเตี้ย - หนองเขียด ก่อนถึงเทศบาลตำบลศรีเตี้ยและวัดดอยหลังถ้ำ ทางรถไฟสายเก่าอยู่ทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :412