หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > บ้านแหลม > ศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศบ้านปากทะเล
ศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศบ้านปากทะเล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศบ้านปากทะเล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อบต.ปากทะเล จะมีสถานที่ดูนก และศูนย์เรียนรู้เรื่องนก มีนกชายเลนปากช้อนที่หายาก พบมากบริเวณตำบลปากทะเล
การเดินทาง :  การเดินทางจากกรุงเทพ-ตำบลปากทะเล เส้นทางสายคลองโคลน เลยอำเภอบ้านแหลมมาทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร เส้นทางจากอำเภอเมืองเพชรบุรี มาจากอำเภอเมืองเพชรบุรีมาทางทิศตะวันออก ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :325