วัดช่างกระดาษ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดช่างกระดาษ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  38 ม.1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-355270
latitude :  18.63
longitude :  98.90
รายละเอียด :  วัดสำคัญแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
การเดินทาง :  รถส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :290