ป่าชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านอาลอ หมู่ที่ 10 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  087-2541477
latitude :  15.03
longitude :  103.45
รายละเอียด :   ป่าชุมชนบ้านอาลอ-โดนแบน หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นป่าเดิม 2,000 ไร่ สร้างเครือข่ายไปสู่ เพี้ยราม 800 ไร่ ต.ท่าสว่าง 500 ไร่ และข้างฝั่งลำน้ำชีไปชุมชนบ้านแสลงพันธ์ อ.สังขะ จ.บุรีรัมย์ อีก 1,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายที่ขยายแนวร่วมให้ถึงวังทะลุแห่งลำน้ำมูลให้ได้ ชุมชนได้พลิกผืนป่าที่ถูกทำลาย กลับมาเป็นผืนป่าท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ และใหญ่ที่สุดแหล่งลำน้ำชี เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเป็นอย่างดี
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืองสุรินทร์ ไปประมาณ 20 ก.ม. ถนนทางหลวงชนบท สร 4026 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

จำนวนผู้เข้าชม :473