วัดเสาธงทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสาธงทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0898046555
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในตำบล
การเดินทาง :  ถนนทางหลวง หมายเลข 3501

จำนวนผู้เข้าชม :416