วัดพระธาตุดอยแต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยแต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  108 หมู่7 ต.เหมืองจี้ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-574905
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2339 (จ.ศ. 1158) ได้มีพระภิกษุ 3 รูป เดินธุดงค์มาที่ดอยแต หรือ ดอยแม่แต ซึ่งเป็นป่าไม้หนาทึบ มีเขาสองลูกอยู่ติดกัน พระภิกษุผู้เป็นอาจารย์มีนามว่า วังสะพุทธะ อีกสองรูปเป็นลูกศิษย์มีนามว่า ปัญญาศีลธรรมและญาณวีระ ได้ค้างพักแรมบนเขาด้านทิศใต้ กลางคืนได้เห็นแสงสว่างเจิดจ้าบนยอดเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ แสงนั้นได้ลอยขึ้นเบื้องบนและลอยกลับลงสู่ที่เดิม รุ่งเช้าท่านได้เดินลงเขาไปดูบริเวณที่มีแสงสว่าง เห็นผางประทีปจำนวนมากที่มีผู้นำมาบูชา จึงเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นยอดเขาที่เหมาะสมเห็นสมควรสร้างเจดีย์ เมื่อทราบถึงเข้าผู้ครองนครลำพูนนามว่า เจ้าบุญเรืองรัตนติงสา (เจ้าเศรษฐีคำฝั้น) ท่านได้เดินทางมาถึง ณ สถานที่แห่งนี้ได้ทราบความประสงค์ของท่านวังสะ จึงได้รับเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างเจดีย์เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เหนือ ปีมะโรง ได้บรรจุพระธาตุและยกยอดฉัตรเมื่อวันพุธขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ปีมะเส็ง พ.ศ. 2340 มีพระเจดีย์ทั้งหมด 5 องค์ องค์ใหญ่ไว้ตรงกลาง องค์เล็กไว้ 4 ด้านหลังพระพุทธรูปสร้างพระพิมพ์คำหลวงติดฝาผนัง ทำเสาครอบมงคลอุโมงค์ทุกด้าน สร้างเทพบุตรพรั่งพร้อมทั้ง 4 ทิศ สร้างกำแพงล้อมรอบเป็น 2 ชั้น และมอบให้พระญาณวีระ (ครูบาญาณะ) เป็นเจ้าอาวาสรักษาสถานที่แห่งนี้ ส่วนท่านวังสะพุทธะและท่านปัญญาศีลธรรมได้ออกจาริกแสวงบุญเพื่อความหลุดพ้น ต่อมาครูบาญาณะได้มรณภาพลง ลูกศิษย์ได้ก่อเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เชิงเขาด้านทิศใต้
การเดินทาง :  ๑. จากศาลากลางจังหวัดลำพูนไปตามถนนสายลำพูน?ป่าซาง-ลี้ แยกเข้าถนนท่าจักร-แม่ทา ๗ กม. ๒. จากซุปเปอร์ดอยติ เข้าสู่ถนนสายอ้อมเมือง คือ แยกซ้าย ตรงไปเลย ๑๒ กม. ๓. จากอำเภอป่าซางแยกเข้าที่สี่แยกไฟแดงสะปุ๋ง ๓ กม.

จำนวนผู้เข้าชม :604