วัดสามกระบือเผือก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสามกระบือเผือก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านรางฉิม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.83
longitude :  100.11
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ศักสิทธิ์และสวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :414