วัดศรีบุญเรือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีบุญเรือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนในเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเก่าแก่ของอำเภอแม่สะเรียง มีศิลปวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่
การเดินทาง :  จากอำเภอแม่สะเีรียง ถนนเวียงใหม่ ไปทางทิศใต้ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะเจอทางเข้าวัดจะอยู่ทางด้านขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :429