วัดสิทธิมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสิทธิมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนมงคลทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สะเรียง
การเดินทาง :  จากหน้าเทศบาลตำบลแม่สะเีรียง ตรงไปทางทิศใต้ ระยะทาง 600 เมตร จะเจอวัดอยู่ทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :239