วัดอัมราวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอัมราวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนมะขามจุม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอแม่สะเรียง
การเดินทาง :  จากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงมาถึงสี่แยกไฟแดง เลี้ยงขวาแล้วตรงไป ระยะทางประมาณ 600 เมตร ถึงวัดอัมราวาส ซึ่งวัดจะอยู่ด้านขวามือ ติดกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สะเรียง

จำนวนผู้เข้าชม :427