วัดมันฑเลย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมันฑเลย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนในเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สะเรียง มีศิลปแบบพม่า
การเดินทาง :  จากอำเภอแม่สะเรียง ตรงมาทางทิศตะวันตก ประมาณ 500 เมตร วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :256